E-post:

krigshistorisk@gmail.com

 

Besøksadresse:
Bodø krigshistoriske museum
Hålogalandsgata 110c
8008 Bodø

Postadresse:
Krigshistorisk forening Bodø
v/Audun Spjell
Lagårdveien 21
8012 Bodø

Kontaktpersoner museet / foreningen generelt:

Audun Spjell 
Tlf. 91536022 - audun.spjell@gmail.com

Arve Martin Klingenberg
Tlf. 90401708 - arvemk59@gmail.com

Tor Morten Olsen
Tlf. 99308974 - tor.m.olsen@bodo.kommune.no

Hans-Gunnar Eldorsen
Tlf. 45487889 - hansgunnareldorsen@gmail.com


Redaktør hjemmeside:
Thomas Lillevoll
Tlf. 93292162 - thomas.lillevoll@gmail.com

 

Kontaktpersoner Bremnes Fort:

Kevin Pettersen
Tlf. 90834020 - pettersen.shipping@gmail.com

Thomas Lillevoll
Tlf. 93292162 - thomas.lillevoll@gmail.com

 

Kontaktpersoner festningsanlegg Bodø:

Thomas Lillevoll
Tlf. 93292162 - thomas.lillevoll@gmail.com

Frode Kirknes
Tlf. 90648666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011 - 2015