Museum:

- Før krigen
- Under krigen

- Krigsseilerne

- 150cm lyskaster
- Museumsbunker

 

 

 

Fotoalbum:


- Bodø 1940
- Bodø diverse
- Bodø i ruiner
- Bremnes fort 1
- Bremnes fort 2
- Fangeleire Bodø
- Hammerviken 1
- Hammerviken 2
- M.S.S. Breiviken

Polititropper
- Tysk begravelse

- Tysk sanghefte

 

 

Fotoalbum - Fangeleirer i Bodø 1940-1945

 

Det var mange fangeleirer i Bodø under krigen og under viser vi

bilder som vi har fra tre av dem.

 

Langstranda:
I april 1940 stiftet tyskerne det norske aksjeselskapet Frostfilet A/S.
Dette var begynnelsen på det som skulle bli en stor produksjon av fiskefilet, hermetikk og fiskemel i Schjølbergs sine lokaler på Langstranda i Bodø. Våren 1941 startet det brakkebygging på Langstranda. Dette ble etter hvert en arbeidsleir og vinteren 1941 kom det rundt 850 ukrainere som var blitt tvangssendt fra Sovjetunionen for å arbeide her.
Lokalene til Frostfilet var ferdige i mai 1942. For utenom ukrainske arbeidere jobbet det rundt 350 nordmenn på anlegget.
Fangene fikk lønn for arbeidet de utførte og forholdene var relativt
gode under krigen. I 1943 overtok nasjonal samling vaktholdet ved fabrikken. Det ble da noe tøffere å være der.
Ved krigens slutt var det rundt 1100 ukrainske krigsfanger igjen på Langstranda.

 


Fangeleiren


Brakkebygging mai 1941


Brakkebygging mai 1941


Brakkebygging mai 1941


Brakkebygging mai 1941


Brakkebygging mai 1941

 

 

Rønvikleira:

På Rønvikleira like ved Bodø Teglverk ble det bygget en fangeleir for
sovjetiske krigsfanger. Bodø Teglverk var under full produksjon og en
viktig bedrift for tyskerne under krigen. Produksjonen lå på rundt
40-50000 stein i uka. Om krigsfangene jobbet ved selve teglverket er
noe uklart, men de jobbet i alle fall på festningsanleggene i byen.
Ved krigens slutt ble det registrert 310 krigsfanger i leiren ved teglverket.

 

 

 

Skeiddalen:
Sommeren 1941 kom noen polske krigsfanger til Bodø for å bygge opp
det som skulle bli fangeleir i Skeiddalen. På noen uker var 12 brakker
av kryssfiner bygget og etter ytterligere noen uker kom det 400 russiske
fanger som flyttet inn i leiren. Krigsfangene ble satt til å arbeide rundt
om i Bodø ved festningsanleggene og ved flyplassen.
Fangeleiren i Skeiddalen går for å være en av de værste i distriktet.
Rundt 1200 fanger var innom leiren og ved krigsslutt var det ca. 120
fanger igjen som overlevde. Det har blitt funnet menneskerester til
helt utpå 60 tallet i området rundt leiren og det er fortsatt personer
som ligger begravd på ukjent plass ved leiren.
Bildene under er fra høsten 1945, før leiren blir brent og ødelagt. 

 


 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011