Museum:

- Før krigen
- Under krigen

- Krigsseilerne

- 150cm lyskaster
- Museumsbunker

 

 

 

Fotoalbum:


- Bodø 1940
- Bodø diverse
- Bodø i ruiner
- Bremnes fort 1
- Bremnes fort 2
- Fangeleire Bodø
- Hammerviken 1
- Hammerviken 2
- M.S.S. Breiviken

Polititropper
- Tysk begravelse

- Tysk sanghefte

 

 

Museumsbunker

 

Like utenfor museet ligger det en tysk bunker, type Vf 52a.
Vf er en forkortelse for "verstärkt feldmäsigen ausbau" som på norsk
blir "forsterket feltmessig bygning". Standardiserte bunkere fantes
i flere typeklasser og Vf er en av disse.
Bunkeren utenfor museet er i henhold til standardtegningene en
mannskapsbunker. Det hendte seg at bunkere ble bygd og brukt til
andre formål enn det de var tiltenkt for og det har nok skjedd i dette
tilfellet. Hva bunkeren på museet spesifikt har blitt brukt til vet vi ikke
helt sikkert, men det ene rommet er fullt av koplingsbokser for
sambandslinjer så vi tror det har vært et knutepunkt for sambandet.
I tillegg er det to antennenisjer i det ene rommet noe som også
bekrefter bruk av samband. Bunkeren består i hovedsak av to rom
og begge rom har inneholdt vedovn, strøm og samband.
Alle tyske bunkere og anlegg fikk egne bygningsnummer. Disse ble
ofte malt på veggen ved inngangspartiet. Bunkeren ved museet har
enda bygningsnummeret i behold og det er "L 52". L er mest
sannsynlig en forkortelse for "Leicht" og det betyr at bunkeren er
i en lett utførelse, altså ikke bombe og gassikker.

Vi på museet har startet arbeidet med å restaurere bunkeren.
Den har stått ubrukt i alle år og vi skal nå ha den som en del av
utstillingen vår. Det skal bli et eget bunkermuseum som skal inneholde
utstyr og materiell man fant i bunkere.
Vi håper bunkeren kan åpnes for publikum høsten 2013. 

 
Inngang før restureringsarbeidet


Tysk bygningsnummer, L 52, vises enda på veggen


Gang med rommene til venstre


Rom 1, koplingsbokser for sambandslinjer


Rom 1, koplingsbokser for sambandslinjer


Rom 1, antennenisjer i veggen og plass for vedovn


Rom 2, ingenting igjen på veggene


Rom 2, inngang


Rydding av området rundt bunkeren starter, juli 2011


Inngang delvis gravd frem

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011