- Medlemsinfo

Medlemsinformasjon:

 

På denne side vil informasjon til medlemmene følge. Nye medlemmer
som finner dette interessant er hjertelig velkommen til å delta
på våre møter og dugnader.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsmøte 11 mars 2015:

Årsmøte for stiftelsen og venneforeningen blir i år onsdag 11 mars
klokken 18:00. Oppmøtested er museet og alle medlemmer er
hjertelig velkommen.

------------------------------------------------------------------------------------


Nytt styre i foreningen - 26 mars 2014:

Det ble på årsmøte i foreningen/stiftelsen den 12 mars 2014
valgt nytt styre og det ser slik ut: 

Leder: Audun Spjell
Nestleder: Arve Martin Klingenberg
Kasserer: Geir Sandberg
Styremedlem: Arnt E Hermansen

Styremedlem: Thomas Lillevoll
Styremedlem: Kevin Pettersen
Varamedlem: Morten Johansen
Varamedlem: Tor Morten Olsen

 

------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 12 mars 2014:

Årsmøte for stiftelsen og venneforeningen blir i år onsdag 12 mars
klokken 18:00. Oppmøtested er museet og alle medlemmer er
hjertelig velkommen.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Dugnad på Bremnes fort - 3 september 2013:
Det blir dugnad på Bremnes tirsdag 3 september fra klokka 17:00
Arbeidet vil i hovedsak bestå av rydding ifm kommende Bremnesdag.
Velkommen til alle som har mulighet til å stille opp.

 

------------------------------------------------------------------------------------


Tirsdag 11 juni - rengjøring på museet:

Alle som har anledning oppfordres til å ta et tak under
"hovedrengjøring" på museet tirsdag 11 juni.
Arbeidet startes ved 09-tiden. Møt opp når det måtte passe,
og vi håper å være i mål senest ved 19-tiden.
Etter fullført jobb vil det bli enkel servering med dertil hørende
drikke. Vel møtt til en liten innsats hver og en !!

Hilsen Torbjørn

 

------------------------------------------------------------------------------------


Styre / medlemsmøte 22 mai 2012:

Onsdag 22 mai klokken 18 er det styre og medlemsmøte
på museet. Agendaen er som følger:

Sak 1, Økonomi
Sak 2, Status pågående aktiviteter
Sak 3, Åpent museum fremover
Sak 4, Markering av at foreninger er 25 år
Sak 5, Eventuelt

 

------------------------------------------------------------------------------------

Årsmøte 20 mars:

Årsmøte blir i år onsdag 20 mars klokken 18:00.
Oppmøtested er museet og alle medlemmer er hjertelig velkommen.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Åpningstider i julen: 

Bodø krigshistoriske museum holder stengt i
tidsrommet 12 desember til og med 7 januar.
Det vil si at siste åpningsdag i år er tirsdag 11 desember.
Museet åpner igjen tirsdag 8 januar 2013.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

 

------------------------------------------------------------------------------------


Styre / medlemsmøte 5 november 2012:

Mandag 5 november klokken 18 er det styre og medlemsmøte
på museet. Agendaen er som følger:

Sak 1, Økonomi
Sak 2, Status pågående aktiviteter
Sak 3, Gjennomgang av stiftelsens vedtekter og oppgaver
Sak 4, Eventuelt

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Styre / medlemsmøte 10 oktober 2012:

Onsdag 10 oktober klokken 18 er det klart for nytt styre og
medlemsmøte på museet. Agendaen for møtet er som følger:

Sak 1, Økonomi
Sak 2, Pågående aktiviteter
Sak 3, Den kulturelle skolesekken
Sak 4, Foreningssaker
Sak 5, Eventuelt

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Dugnad på museet - 10 juli 2012:
Tirsdag 10 juli klokken 18:00 blir det dugnad på museet.
Arbeidet vil i hovedsak bestå av fjerning av jord og papp på bunker
samt noe forefallende rundt museumsbygningen.
Alle som ønsker å stille opp er velkommen. Kaffe vil bli servert.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Dugnad på Bremnes fort - 5 juni 2012:
Det blir ny dugnad på Bremnes tirsdag 5 juni fra klokka 17:30
Arbeidet vil i hovedsak bestå av rydding rundt stillinger.
Velkommen til alle som har mulighet til å stille opp.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Dugnad på Bremnes fort - 22 mai 2012:
Neste dugnad på Bremnes blir tirsdag 22 mai fra klokka 18:00
Arbeidet vil i hovedsak bestå av rydding i området fra artillerihall
og mot svingen hvor første stilling befinner seg.
Det skal ryddes søppel og noe skog skal fjernes/ryddes.
Gammel sikring forran Kwk bunker skal og fjernes.
Alle som har mulighet og som ønsker å stille er velkommen.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemsmøte 29 mai 2012:

Tirsdag 29 mai klokken 18 er det klart for nytt medlemsmøte
på museet. Agendaen for møtet er som følger:

Sak 1, Bremnes:

- Planlagte arbeider utendørs
- Behov ifm arrangementer (musikkfestuka og Bremnesdag)

Sak 2, Museet:

Ute:
Hvor mulig lages en fremdriftsplan som også inkluderer utstyrbehov.

- Forskjønnelse av uteområdet.
- Minnesmerke over krigsseilerne
- Bunker - museum
- Vedlikehold og maling av tak, takskjegg og takrenner.
   Montering av "ras- sperrer" på taket.
- Sette opp halvtak ved hovedinngang.

Inne:

- Redigering / videreutvikling av utstillingen
- Klargjøring og rydding av loftet
- " Hovedrengjøring" i 1 etg.

 

------------------------------------------------------------------------------------


Dugnad på Bremnes fort:
Det inkalles til dugnad på Bremnes fort, tirsdag 15 mai klokka 17:30
Dugnadens art vil i hovedsak bestå av rydding i strandområdet.
Alle som har mulighet og som ønsker å stille er velkommen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Endring av styre i foreningen - 25 april 2012:
På årsmøte som ble holdt 25 april 2012 ble nytt styre i foreningen
vedtatt. Det nye styre er som følger:

Leder: Torbjørn Romuld
Nestleder og arbeidsleder på museet: Ole Jørgen Karlsen
Kasserer: Geir Sandberg

Sekretær: Audun Spjell
Styremedlem og arbeidsleder på Bremnes: Hans-Gunnar Eldorsen
Styremedlem og ansvarlig for AV-hjelpemidler / bunker: Thomas Lillevoll
Varamedlem: Robert Ramsvik
Varamedlem: Per Dalhaug
Varamedlem: Svein Leivseth

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Prioriterte arbeidsoppgaver 2012:

Bodø krigshistoriske museum:
- " Videre - utvikling" av utstillingen ( tema - orientert )
-  Anskaffelse av audiovisuelle hjelpemidler til
   "krigsseiler - rommet"  og store utstillingshall
- Etablere "bunkermuseum"  i bunker på utsiden
- Sette opp minnesmerke over krigsseilerne, i området ved
  flaggstangen
- Forskjønnelse av uteområdet generelt
- Klargjøre deler av loftet til utstillingslokale og bibliotek, inkluderer
   ny trapp til loftet
- Montere belysning over navneskilt ute
- Maling av taket

Bremnes fort:
- Rydding av skog langs veier / stier og rundt objekter
- Merking ( informasjonstavler) ved objekter

 

------------------------------------------------------------------------------------


Årsmøte 25 april 2012:
Onsdag 25 april avholdes det årsmøte på museet. Alt tilgjengelig
personell ønskes velkommen.

 


 

------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøte 20 mars 2012:

Tirsdag 20 mars klokken 18 er det klart for nytt medlemsmøte
på museet. Agendaen for møtet er som følger:

Sak 1, Økonomi:
- Status, tilskudd og utgifter - Odd S

Sak 2, Museet ( prioriterte oppgaver i 2012):
- Om aktiviteten mht til bla besøk og omvisninger - Torbjørn / Ole J

    - 9 april (2 påskedag), 8 mai og 27 mai (1 pinsedag)
    - Åpent museum / guiding i sommerperioden
- "Utviklingen  av utstillingen ( tema - orientert )" - Svein L
- Audiovisuelle hjelpemidler, fremtidsønsker - Thomas L
- Bunkermuseum - Thomas L
- "Loftet" - Ole J Karlsen
- Ute - området / Minnesmerke over krigsseilerne - Ole J
- Behov for dugnadsinnsats - Torbjørn

Sak 3, Bremnes (prioriteter 2012):
- Status og arbeidsplaner / dugnader -  Hans-Gunnar E
- Åpen dag på Bremnes - Hans-Gunnar

Sak 4, Årsmøtet:
- Påminnelse - Torbjørn

Sak 5. Eventuelt

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011 - 2012