Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014


Dugnad på Bremnes fort:

 

Nedenfor ser du noe av det vi gjør for å få Bremnes til å bli en triveligere og sikrere plass:

 


Fremgraving og sikring av mannskapsbunker, mai 2011


Kevin trimmer gresset, september 2010

 


Nytt rekkverk til trapp ved fjellinngang, juni 2010

 


Rustbeskyttelse av tysk vanntank, juni 2010

 


Toalett bygges i fjellanlegget, juni 2010

 


Rydding av skog, juni 2010

 


Kanonstilling skal graves frem, juni 2010

 


Vårrengjøring i fjellanlegget, mai 2010

 


Rydding av stilling, august 2009

 


Luftvernstilling skal ryddes, august 2009

 


Nytt avløpsrør fra fjellanlegg graves ned, mai 2009

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011