Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Russeleiren ved Bremnes fort:

 

Litt sør for Bremnes fort, ved Storvollen i Løpsmarka, var det en fangeleir
med russiske krigsfanger. Her var det brakker hvor fangene hold hus.
Krigsfangene var en del av arbeidsstyrken på Bremnes fort. Antallet
fanger som var her er usikkert, men vi vet fra en oversikt fra 1943 at
det var registrert 70 krigsfanger i leiren.
I liste pr. mai 1945 var det registrert 53 krigsfanger i leiren.
Like ved leirområdet ble det laget en brønn som forsynte Bremnes
fort med vann. Brønnen finnes der den dag i dag.
Området rundt russeleiren er omgjort til boligområde og fritidsareale.

 


Russeleiren i mai 2011


 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011