Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Lyskastere på Bremnes fort:

 

Et viktig hjelpemiddel for å kunne se målet var lyskastere.
De ble brukt både til luft og sjømål. Flere lyskastere var ofte plassert
slik at de kunne jobbe sammen og følge samme mål. Størrelsen på
lyskasterne varierte vanligvis mellom 60, 90, 110, 150 og 200cm.

 


Tyske soldater ved en 60cm lyskaster. Bildet er ikke fra Bremnes.


Bremnes fort var oppsatt med 2 stk. 60cm og 2 stk. 150cm lyskastere.
En 150cm lyskaster har et strømforbruk på ca. 200 ampere og alle
lyskastere var tilkoplet egne aggregater. Disse var mobile eller ble
satt inn i enkle bunkere. På Bremnes fort var 3 av de 4 lyskasterne
plassert. Den fjerde, en 150cm, ble plassert ved Geitvågen på en
høyde som tyskerne kalte "Höhe 85".
Mannskapet på en lyskaster besto som regel av 6 mann og de hadde
en rimelig farlig jobb da de lett kunne sees fra lufta.

Krigshistorisk forening Bodø har 1 stk. 150cm lyskaster.

 


Plassering av lyskastere på Bremnes fort


Plassering av 150cm lyskaster ved Geitvågen

 

150cm lyskasterstilling på Bremnes:

 


Lyskasterstilling med dekningsrom


Dekningsrom type "Siegfried" for 6 mann sittende


Dekningsrom på innsiden

 

150cm lyskasterstilling ved Geitvågen:

 


Mannskapsbunker og liten bølgeblikkbunker


Mannskapsbunker ved lyskasterstilling.


Liten bølgeblikkbunker ved stillingen

 

Bilder av lyskastere:

 


200cm lyskaster


Lyskaster tilhørende Krigshistorisk forening Bodø


Lyskaster tilhørende Krigshistorisk forening Bodø


Aggregat for lyskaster tilhørende Krigshistorisk forening Bodø


 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011