Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Luftvern på Bremnes fort:

 

Det var ikke bare kysten som skulle forsvares. En annen stor trussel for kystfortene var luftangrep fra fly. Hovedskytset på kystbatteriene var
ikke egnet til dette formålet og det ble derfor bygget egne stillinger for
luftvernkanoner. På tysk kalles det for Flak "Flug Abwehr Kanone".
Størrelsen på luftvernskytset varierte en del. Kystfortene hadde som
regel 2cm kanoner, noe vi kan kalle for lett luftvern. I Bodø ble det
satt opp lett luftvern mange plasser for å beskytte luftrommet. Det ble
og satt opp tunge luftvernbatterier med 8,8cm kanoner på Hernes,
Bjørkåsen og på Langåsen/Trollåsen (tyskerhaugen).

Bremnes kystfort var oppsatt med 5 stk. 2cm luftvernkanoner. Kanonene
ble montert i faste stillinger og besto av 3 stk. Madsen, opprinnelig dansk,
og 2 stk. tyske C30. Ved stillingene ble det bygget mannskapsbunkere
for personellet som betjente kanonene.

Stilling for 2cm C30:

 


Tysk soldat ved en 2cm C30 i 1943


Samme stillingen som over i 2010


Utsikten fra stillingen er ganske så lik


Mannskapsbunker


Inne i mannskapsbunker


Stilling for 2cm Madsen:

 

 
Stilling for 2cm Madsen, 1941


2cm Madsen i stilling, 1941


Samme stilling som bildet over, 70 år senere


Fundament for luftvernkanon


Inne i oppholdsrom ved stillingen

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011