Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Kommandoplassen på Bremnes fort:

 

For at kanonene på kystfortene skulle ha et utgangspunkt for å kunne
treffe målet sitt måtte det være en kommandoplass som hadde det
overordnede ansvaret for koordinering av skytedata. En kommando-
bunker ligger gjerne høyt i terrenget med kanonene på hver sin
side. Fra kommandoplassen ble det utarbeidet skytedata fra
opplysninger om avstand, kurs, fart, vindstyrke o.l. Disse opplysningene
fikk kanonmannskapene fra kommandobunkeren via telefon/samband.

På Bremnes består kommandobunkeren av flere rom. Ut fra de
opplysninger vi har fått så ble rommene 1-3 bygget først.
Behovet ble større og bunkeren ble utvidet senere i krigen.
På siden av kommandoplassen er det en stor utgraving i fjellet.
Denne var tiltenkt en ny og kraftigere kommandoplass i Regelbau
klasse tilknyttet fjellanlegg. Arbeidet kom aldri så langt.
Rom 1-4 på tegningen nedenfor viser hvor peile og observasjons-
utstyret var plassert. Rom 5-6 har vært sambandsrom og det er
i disse rommene antennenisjer i veggene.


Tegning over kommandoplass slik den er i dag


Inngang kommandobunker

Øvre og nedre oberservasjonsrom


3 - Peile og observasjonsrom


2 - Original koplingsboks merket 25A 300V


2 - Observasjonsrom, regnemaskiner i rommet under


4 - Inngang til sambandsrom


5 - Sambandsrom


6 - Sambandsrom, her med bunkerovn


5 - Utgangsdør


Utgang

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011