Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Fjellanlegget på Bremnes fort:

 

Det ble på Bremnes bygget et stort fjellanlegg som ble benyttet som
ammunisjonslager for kanonene. Ammunisjonen ble transportert på
skinner, både inne i fjellet og ut til kanonene. Skinnegangen ligger
fremdeles inne i anlegget, men på utsiden er den fjernet.
Fjellanlegget blir i dag benyttet som selskapslokale og kan leies.
Tegningen nedenfor over anlegget er markert med tall som
henviser til bildene videre nedover.

 
1 - Hovedinngang


2 - Vanntank og aggregat


3 - Hovedinngang til venstre, toaletter til høyre


4 - Dame og herretoalett


5 - Tunellen fortsetter videre innover


6 - Selskapslokalet


7 - Garderobe brukt ved selskap


8 - Sjakt som går opp til toppen av fjellet


9 - Tunellen går videre


10 - Ammunisjonslager til venstre, videre tunell til høyre


11 - Tunellen nærmer seg slutten


12 - Nærforsvarsrom til venstre


13 - Skyteskår i veggen til nærforsvarsrommet


14 - Utgang mot kanonstillingene


15 - Utgangen sett fra utsiden 

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011