Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Brakkeområdet på Bremnes fort:

 

Det ble bygget mange brakker på Bremnes fort og disse ble brukt til
blant annet forlegninger, offisersmesse, kjøkken, sykestue, skrivestue,
lager og verksteder. Det er i dag lite igjen, men grunnmurene kan
sees rundt omkring hvor brakkene har vært plassert.
Bildene under er tatt av en tysk soldat i tjeneste på Bremnes og
gir et godt innblikk i hvordan det så ut rundt brakkeområdet.
Bildene er tatt tidlig i krigen og det ble ble reist flere bygg i området
enn det som vises her.

 
Admiral på besøk


Oppstilling med ca. 120 mann 
Vaktbu i bakgrunnen

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011