Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Bombekastere på Bremnes fort:

 

Bremnes var oppsatt med 2 stk. ex-franske 5cm bombekastere.
Disse kunne være av to typer; 5cm leichter granatwerfer 36 som var
bærbar og kunne fraktes rundt, eller 5cm festungsgranatwerfer 210 som
var montert i faste bombekasterstillinger. Vi har foreløpig ikke funnet
noen bombekasterstillinger på Bremnes så det er usikkert hvilken type
som var her. Kystfortene hadde som regel bombekastere i fast stilling.
Bombekasterne var en del av nærforsvaret og hadde en skuddtakt på
15-25 runder i minuttet samt en rekkevidde på ca. 500 meter.

 


Skisse over ringstand for bombekaster


5cm granat for bombekaster


Festungsgranatwerfer 210


Leichter granatwerfer 36


Bombekasterstilling på HKB 3./974 Reitan


Bombekasterstilling på HKB 2./974 Eidet


Bombekasterstilling på HKB 16./974 Grönsviken


Bombekasterstilling på HKB 32./974 Brönnöysund N

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011