Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Ammunisjonsbunker ved Bremnes fort:

 

Øst for Bremnes fort ligger det en ammunisjonsbunker som ble bygget
i 1941. Den er bygget etter en marinestandard tilsvarende Regelbau
M145. De unike bildene under viser byggingen av bunkeren fra start
til slutt. Det er ikke ofte det dukker opp slike bildeserier i dag.
Personen som har tatt bildene var i tysk tjeneste og var med på
byggingen av mange av anleggene som ble oppført i Bodø under krigen.

 


Tegning over ammunisjonsbunkeren

 


Utgraving av området hvor det skal bygges


Oppmåling av tomten


Oppmåling av tomten


Gulvet støpes


Gulvet støpes


Forskallingsarbeid


De indre rommene forskalles


3 store rom og 4 små er under forskalling


Det indre taket er ferdig


Taket og ytre vegger forskalles


Betongarbeidet påbegynnes


Støping


Tårn for helling av betong i forskallingen


Støpearbeidet er i gang


Armering av taket før støping


Bunkeren sett fra forsiden


Støpingen er ferdig, taket tettes med papp


Taket er komplett


Bunkeren er ferdig støpt, her med 2 innganger

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011 - 2012