Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014

Bremnes fort 1945-1994:

 

Etter krigens slutt var det nesten 300 tyske kystfort som ble overtatt
av det norske forsvaret. Kystartilleriet i Nord-Norge gjorde i
1945-1946 en registrering av det som var igjen av tyske anlegg.
Noen av fortene ble videreført og noen ble ryddet og forlatt.

Det var mange planer for Bremnes fort etter krigen. Ikke like mye
ble gjennomført, men noe ble gjort og Bremnes var mobiliseringsfort
frem til 1994 da det ble nedlagt for godt.

En ulykke skjedde under rydding på Bremnes den 18 juli 1945.
Det var en mineulykke hvor 3 norske kystartillerister samt en
britisk visekorporal og 2 tyske underoffiserer mistet livet.
Forutenom de drepte kom en britisk korporal og 4 tyske under-
offiserer til skade i ulykken.

Klikk på bildene under for å få dem større.

 


Flyfoto fra luftforsvaret, 1968


Oversiktskart Bremnes Fort

De 4 tyske 15cm kanonene ble fjernet fra fortet rundt 1957.
I stedet ble Bremnes planlagt med 3 stk. 12,7cm SKC/34 kanoner fra
1938. Disse kanonene var krigsbytte fra Danmark og skulle være
bedre enn de gamle 15cm ubåtkanonene fra 1914 som opprinnelig
var på fortet. I august 1961 ble kanonene montert i stillingene for
kanon 1, 2 og 4. Befal og mannskaper fra Nes fort var med på
monteringen og noe av etterarbeidet. Mobiliseringspersonell fra
Heimevernet som tilhørte Bremnes og Nord-Arnøya ble innkalt
for å få opplæring. Det var to typer ammunisjon til 12,7cm
kanonene: Sprenggranat og lysgranat.
Kanonene ble på fortet til nedleggelsen i 1994.

Vinteren 1966 hadde Bremnes følgende oppsetning:
- 3 stk. 12,7cm SKC/34 kanoner
- Ildledningssystem D2
- Varslingsradar Decca 974
- 2 stk. 150cm lyskastere
- 4 stk. 2cm M/38 luftvernkanoner

 


12,7cm kanon på bremnes tidlig 90-tallet. Foto: Hans Nordhus


12,7cm kanon på bremnes tidlig 90-tallet. Foto: Hans Nordhus


Forutenom nye kanoner på Bremnes ble det og planlagt en del andre
endringer i forhold til det tyske oppsettet.
Inne i fjellanlegget ble det planlagt et fortsko. Der skulle deler av
anlegget deles opp i rom til diverse operative formål.
Det ble og planlagt en utvidelse av fjellanlegget, men dette ble ikke
gjennomført. Kommandobunkeren ble planlagt påbygget, noe
tegningen lenger ned viser. Dette arbeidet ble heller ikke påbegynt,
men den tyske kommandoplassen ble brukt og noe "oppusset".
Artillerihallen som i dag står på Bremnes ble bygget så tidlig
som 1953 og ble oppført som lagerbygning.

Forprosjekt utvidelse av kommandoplass


Plantegning for fortsko i fjellanlegget

 

 

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2012