Bremnes Fort:

- Historiske bilder
- Dugnad
- Bremnes i dag
- Dokumentasjon

- 1945 - 1994

- Russeleiren

- Hovedskyts
- Luftvern
- 5cm Kwk
- Bombekastere
- Flammekastere
- Lyskastere


- Brakkeområdet
- Kommandoplass
- Fjellanlegget
- Ammobunker
- R515 MG-bunker
- RS58c Ringstand
- Bunkere

- Åpen dag 2011
- Åpen dag 2012
- Åpen dag 2013
- Åpen dag 2014
Bremnes Fort

 

Under andre verdenskrig ble det bygget om lag 300 tyske kystfort langs
norskekysten og i Nordland fylke finner man hele 68 av disse.
Bremnes fort var en av brikkene i den tyske Atlanterhavsvollen.

Bremnes fort lå under Artillerigruppe 510 Bodø som i løpet av krigen
besto av 9 kystfort. Dette var både hær og marinebatterier. Bremnes
var et marinebatteri og hadde tysk benevnelse "MAB 5./510 Brömsneset".

 


Brakkebygging på Bremnes fort

 

Tyskerne startet byggingen av Bremnes høsten 1940. I oktober 1940
ble det rapportert at Bremnes fort var stridsklart. Det vil si at
hovedskytset var klart til bruk, bygging av stillinger og festningsverk
fortsatte sin gang. Av kanoner ble Bremnes oppsatt med 4 stk.
15cm Uto C16 L/45 kanoner med en skuddvidde på 16000 meter.
Dette var opprinnelig tyske ubåtkanoner fra 1.verdenskrig.
Kanonene er i dag fjernet, men alle stillingene står igjen.


15cm Uto kanon på Bremnes fort

 

Forutenom 15cm kanonene som var hovedskyts hadde Bremnes også
andre våpen å forsvare seg med:
- 5 stk. 2cm luftvernkanoner
- 2 stk. 7,6cm feltkanoner
- 1 stk. 4,7cm panservernkanon
- 1 stk. 5cm kampvognkanon
- 2 stk. 5cm bombekastere
- Maskingevær og flammekastere

I tillegg var der 2 stk. 60cm lyskastere og 2 stk. 150cm lyskastere.

 


Tysk soldat ved en 2cm luftvernkanon på Bremnes fort

 

Det ble bygget et stort fjellanlegg som ble brukt som ammunisjonslager.
Ammunisjonen ble fraktet i vogner på skinner fra fjellanlegget og
ut til stillingene. Fjellanlegget blir i dag leid ut som selskapslokale.
På toppen av Bremnes fort er det en kommandobunker. Her ble
observasjoner, avstandsmåling etc. gjort for å kunne utarbeide skyte-
data til kanonene. På siden av kommandobunkeren er det gjort en stor
utgraving i fjellet til det som skulle bli en ny og større kommandoplass,
men denne ble aldri fullført.

Etter krigen ble Bremnes fort brukt av det norske kystforsvaret. Det ble
lagt mange planer for utbygging men lite ble gjort i praksis.
Bremnes var et mobiliseringsfort frem til i 1994 da det ble nedlagt.
 

Bevæpning:


4 x 15cm UTO C16
3 x 2cm Madsen
2 x 2cm C30
2 x 7,62cm FK
1 x 4,7cm PAK
1 x 5cm KWK
2 x 5cm BK
Maskingevær
Flammekastere

2 x 60cm lyskaster
2 x 150cm lyskaster

 

Krigshistorisk forening Bodø © 2011